หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:20:16 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
[ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:32:27 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
[ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:31:00 ]
 
  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
[ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:20:10 ]
 
  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:10:09 ]
 
  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...
[ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:44:14 ]
 
   

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
[ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10:15:14 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
[ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:52 ]
 
   

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:56:44 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:14:02 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๗/๒๕๖๐)
[ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14:31:21 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:23:29 ]
 
  บทความสรุปย่อคำวินิจฉัยฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:43:49 ]
 
  ใบสั่งซื้อและแคตตาล็อคชุด Pattani Fc ปี 2017
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:40:59 ]
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:04:09 ]
 
  โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10:52:06 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๑
[ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:41:19 ]
 
  โครงการจัดจ้างทำถุงยังชีพแบบผ้าดิบพร้อมสกรีนสำหรับใส่เครื่องอุปโภคบริโภค และกระเป๋าใส่ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนพร้อมสกรีน จำนวน ๒ รายการ
[ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16:17:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:26:45 ]
 
  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 09:11:10 ]
 
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]