หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
 
   

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ให้ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ้นจากตำแหน่งฯ
[ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:15:38 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสตูล เรื่อง ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๙
[ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:28:46 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! รายชื่อโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา)
[ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:53:23 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! Pattani Marathon 2018
[ 29 มกราคม 2561 เวลา 07:55:36 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! แนวทางการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
[ 17 มกราคม 2561 เวลา 08:07:14 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของลูกค้ารายย่อย ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
[ 12 มกราคม 2561 เวลา 10:13:07 ]
 
   

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
[ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10:15:14 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
[ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:52 ]
 
   

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:14:02 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๗/๒๕๖๐)
[ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14:31:21 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:23:29 ]
 
  บทความสรุปย่อคำวินิจฉัยฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:43:49 ]
 
  ใบสั่งซื้อและแคตตาล็อคชุด Pattani Fc ปี 2017
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:40:59 ]
 
  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
[ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 12:20:53 ]
 
   

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
[ 31 มกราคม 2561 เวลา 10:12:03 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โดยจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวนภาพโปสเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
[ 09 มกราคม 2561 เวลา 12:52:26 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
[ 08 มกราคม 2561 เวลา 12:31:59 ]
 
  โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โดยจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะและปฎิทินแขวนภาพโปสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 16:17:36 ]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี (เพิ่มเติม)
[ 06 ธันวาคม 2560 เวลา 09:42:17 ]
 
  โครงการจ้างเหมาดอกไม้สดห้องประทับและบริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
[ 06 ธันวาคม 2560 เวลา 08:47:06 ]
 
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533