หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
 
 
   

  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:37:18 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:22 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล รถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
[ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:23:04 ]
 
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:13:18 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ )
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:45 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน
[ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:34:25 ]
 
   

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ปรับปรุง (ครั้งที่ ๒)
[ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:43 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ปรับปรุง (ครั้งที่ ๑)
[ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:28 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
[ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10:15:14 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
[ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:52 ]
 
   

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:06:09 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562)
[ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:22:29 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09:40:40 ]
 
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
[ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:07:25 ]
 
  แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
[ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13:07:25 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:56:44 ]
 
   

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
[ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:02 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:41:35 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:40 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:21 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:02 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี (๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:24:14 ]
 
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]