หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
 
   

  สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความที่น่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:23:03 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:42:16 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:19:33 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรรฯ
[ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:18:35 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร"
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:39:13 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
[ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:41:57 ]
 
   

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
[ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10:15:14 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
[ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:52 ]
 
   

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:56:44 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:14:02 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๗/๒๕๖๐)
[ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14:31:21 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:23:29 ]
 
  บทความสรุปย่อคำวินิจฉัยฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:43:49 ]
 
  ใบสั่งซื้อและแคตตาล็อคชุด Pattani Fc ปี 2017
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:40:59 ]
 
   

  กำหนดราคากลางจัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาละศีลอด ประจำปี ๒๕๖๑ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:01:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการถืิอศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:45:45 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:48 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:22 ]
 
  โครงการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:29:59 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:28:18 ]
 
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533