หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
  โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ...
อับเดทล่าสุด 23 สิงหาคม 2562 เวลา 02:14:35
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธร...
อับเดทล่าสุด 20 สิงหาคม 2562 เวลา 07:14:32
 
  รับการประเมินรอบสุดท้ายรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดกการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒
  รับการประเมินรอบสุดท้าย รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           วันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้จัดการประชุมเพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่...
อับเดทล่าสุด 09 สิงหาคม 2562 เวลา 06:26:46
 
  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯและกิจกรรมจิตอาสา
  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯและกิจกรรมจิตอาสา วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและคณะผู้บริหาร นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะสมาชิกสภาฯ นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ข้าราชการ ลูกจ้...
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 05:25:54
 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน           วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบร...
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 04:19:22
 
  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   วันอังคาร ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริม...
อับเดทล่าสุด 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:32:16
 
  ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ...
อับเดทล่าสุด 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:39:13
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม 2526 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค...
อับเดทล่าสุด 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:24:50
 
  กิจกรรม To Be Number One และมอบชุดตรวจสารเสพติด

อับเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:12
 
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:12
 
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕...
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:15
 
  ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็...
อับเดทล่าสุด 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:02:55
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงกา...
อับเดทล่าสุด 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:23:54
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนเมษายน)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ประจำเดือนเมษายน )
อับเดทล่าสุด 23 เมษายน 2562 เวลา 09:45:43
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
อับเดทล่าสุด 17 เมษายน 2562 เวลา 14:32:12
 
  อบรมกลุ่มเกษตรแกนนำการเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษฯ
    การอบรมกลุ่มเกษตรแกนนำการเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ตาม "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 2   วันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี  ...
อับเดทล่าสุด 17 เมษายน 2562 เวลา 14:26:14
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนมีนาคม)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของบุคลากรในสังกั...
อับเดทล่าสุด 22 มีนาคม 2562 เวลา 14:07:22
 
  โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ศิลปะการผู้ผ้า จับจีบผ้าแก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ศิลปะการผู้ผ้า จับจีบผ้าแก่บุคลากรใน...
อับเดทล่าสุด 14 มีนาคม 2562 เวลา 15:19:24
 
  จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ...
อับเดทล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:42:11
 
  งานประจำปี SERONG JAYA 2019 ครั้งที่ 2
  งานประจำปี SERONG JAYA 2019 ครั้งที่ 2              เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามมัสยิดดารุลอามาน โสร่งทำนบ ม.๓ ต.เขาตูม อ....
อับเดทล่าสุด 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:32:48
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนมกราคม)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์ก...
อับเดทล่าสุด 25 มกราคม 2562 เวลา 14:20:32
 
  จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่
อับเดทล่าสุด 24 มกราคม 2562 เวลา 10:51:38
 
  ประชุมข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประชุมข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 22 มกราคม 2562 เวลา 16:23:31
 
  มหกรรมจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปัตตานี
  มหกรรมจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปัตตานี          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็...
อับเดทล่าสุด 24 ธันวาคม 2561 เวลา 21:40:54
 
  การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมปัตตานี เอฟซี และ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "มิตรภาพ ปัตตานี - บุรีรัมย์"              เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สนาม The Rainbow Stadium จังหวัดปัตตานี นายไก...
อับเดทล่าสุด 24 ธันวาคม 2561 เวลา 21:03:07
 
 
ทั้งหมด 171 กิจกรรม
  1  23...7 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]