หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
190. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ [ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:07:42 ]
189. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:02 ]
188. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:41:35 ]
187. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:40 ]
186. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ [ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:21 ]
185. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:02 ]
184. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี (๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:24:14 ]
183. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออันทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:57:32 ]
182. โครงการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอด [ 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:23:04 ]
181. โครงการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี (๒๕๖๑ ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 29 เมษายน 2562 เวลา 14:24:43 ]
180. โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 22 เมษายน 2562 เวลา 16:40:06 ]
179. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๒ [ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10:27:36 ]
178. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:51:37 ]
177. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มกราคม 2562 เวลา 14:51:16 ]
176. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก [ 17 มกราคม 2562 เวลา 15:14:26 ]
175. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ [ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:39:51 ]
174. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:39:27 ]
173. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 มกราคม 2562 เวลา 16:36:15 ]
172. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 10:40:37 ]
171. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:04:09 ]
170. [สรุปรายปี] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:51:25 ]
169. โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10:52:06 ]
168. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ [ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:41:19 ]
167. โครงการจัดจ้างทำถุงยังชีพแบบผ้าดิบพร้อมสกรีนสำหรับใส่เครื่องอุปโภคบริโภค และกระเป๋าใส่ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนพร้อมสกรีน จำนวน ๒ รายการ [ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16:17:40 ]
166. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:26:45 ]
165. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ [ 28 กันยายน 2561 เวลา 09:11:10 ]
164. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  [ 19 กันยายน 2561 เวลา 21:05:56 ]
163. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ [ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:36 ]
162. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ [ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:19 ]
161. จัดจ้างทำแผ่นพับการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 12 กันยายน 2561 เวลา 13:31:32 ]
 
 
ทั้งหมด 190 หัวข้อ
  1  23456...7 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]