หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
180. โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน [ 22 เมษายน 2562 เวลา 16:40:06 ]
179. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๒ [ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10:27:36 ]
178. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:51:37 ]
177. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มกราคม 2562 เวลา 14:51:16 ]
176. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก [ 17 มกราคม 2562 เวลา 15:14:26 ]
175. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ [ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:39:51 ]
174. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:39:27 ]
173. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 มกราคม 2562 เวลา 16:36:15 ]
172. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 10:40:37 ]
171. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:04:09 ]
170. โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10:52:06 ]
169. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ [ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:41:19 ]
168. โครงการจัดจ้างทำถุงยังชีพแบบผ้าดิบพร้อมสกรีนสำหรับใส่เครื่องอุปโภคบริโภค และกระเป๋าใส่ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนพร้อมสกรีน จำนวน ๒ รายการ [ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16:17:40 ]
167. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:26:45 ]
166. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ [ 28 กันยายน 2561 เวลา 09:11:10 ]
165. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  [ 19 กันยายน 2561 เวลา 21:05:56 ]
164. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ [ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:36 ]
163. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ [ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:19 ]
162. จัดจ้างทำแผ่นพับการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 12 กันยายน 2561 เวลา 13:31:32 ]
161. จัดซื้อต้นรวงผึ้งและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๓ รายการ [ 12 กันยายน 2561 เวลา 13:30:12 ]
160. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:12:00 ]
159. กำหนดราคากลางจัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาละศีลอด ประจำปี ๒๕๖๑ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:01:40 ]
158. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการถืิอศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:45:45 ]
157. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ [ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:48 ]
156. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ [ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51:22 ]
155. โครงการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:29:59 ]
154. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:28:18 ]
153. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๑ [ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30:20 ]
152. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ [ 31 มกราคม 2561 เวลา 10:12:03 ]
151. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โดยจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวนภาพโปสเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก [ 09 มกราคม 2561 เวลา 12:52:26 ]
 
 
ทั้งหมด 180 หัวข้อ
  1  23456
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]