หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
    ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 .           เมื่อวันท...
อับเดทล่าสุด 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:14:25
 
  ประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม 2563
    ประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม 2563 .           เมื่อวันที่ ...
อับเดทล่าสุด 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:11:43
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี .           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ...
อับเดทล่าสุด 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:09:47
 
  ประชุมเพื่อหาแนวทางการกำหนดสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
    ประชุมเพื่อหาแนวทางการกำหนดสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ .           เมื่อวันที่ (15 ตุลาคม 2563) เวลา 13....
อับเดทล่าสุด 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00:05
 
  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใ...
อับเดทล่าสุด 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09:44:36
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ...
อับเดทล่าสุด 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09:36:46
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563
    ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563 .           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลป...
อับเดทล่าสุด 29 กันยายน 2563 เวลา 14:20:21
 
  การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563
    การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563 . ...
อับเดทล่าสุด 24 กันยายน 2563 เวลา 14:15:26
 
  โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและการแก้ปัญหาโรคเอดส์
    พิธีเปิดโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและการแก้ปัญหาโรคเอดส์  .           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธา...
อับเดทล่าสุด 15 กันยายน 2563 เวลา 14:04:10
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
    ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 .           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดป...
อับเดทล่าสุด 15 กันยายน 2563 เวลา 14:02:34
 
  "โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ และเด็กกำพร้าจังหวัดปัตตานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังคมแห่งความเท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
  "โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ และเด็กกำพร้าจังหวัดปัตตานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังคมแห่งความเท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง              วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรท...
อับเดทล่าสุด 15 กันยายน 2563 เวลา 14:00:28
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2563
    โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดปัตตานี .           วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดปัต...
อับเดทล่าสุด 10 กันยายน 2563 เวลา 12:03:30
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2563
    โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี .            เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภา...
อับเดทล่าสุด 09 กันยายน 2563 เวลา 12:01:26
 
  โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563
    โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย .           เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ...
อับเดทล่าสุด 05 กันยายน 2563 เวลา 11:56:55
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
    พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี . วันนี้ (2 กันยายน 2563) นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริ...
อับเดทล่าสุด 02 กันยายน 2563 เวลา 11:54:28
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 2/2563
    ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 2/2563 . เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหาร...
อับเดทล่าสุด 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:50:58
 
  ประชุมเพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของเอกสาร ตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
  ประชุมเพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของเอกสาร ตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 .  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อ...
อับเดทล่าสุด 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:46:30
 
  ประชุมแบบประเมินผลการปฏิบิตงานของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดประชุมแบบประเมินผลการปฏิบิตงาน ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น . เมื่อวันที่ 27 ส...
อับเดทล่าสุด 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:43:02
 
  ประชุมโครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
  ประชุมโครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและการแก้ปัญหาโรคเอดส์ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังห...
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2563 เวลา 15:47:32
 
  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 2563
  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563             เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัต...
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:57:40
 
  โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
  โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:35:47
 
  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปั...
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:18:11
 
  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก             วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และบุคลากรในสังกัด อบจ...
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:13:31
 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563           &nb...
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:10:11
 
  กิจกรรมจิตอาสาและหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
    กิจกรรมจิตอาสาและหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”   &nbs...
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:58:51
 
 
ทั้งหมด 226 กิจกรรม
  1  23...10 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]