หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
225. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:33:09 ]
224. โครงการจัดทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี [ 14 กันยายน 2563 เวลา 11:07:45 ]
223. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 กันยายน 2563 เวลา 11:02:48 ]
222. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:11:37 ]
221. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:42:10 ]
220. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:53 ]
219. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:35 ]
218. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:10 ]
217. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี ( ๒๕๖๒ ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะวิธีเจาะจง [ 08 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:57:59 ]
216. โครงการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๒ ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:16:40 ]
215. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 03 เมษายน 2563 เวลา 14:35:39 ]
214. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:40:52 ]
213. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:40:30 ]
212. โครงการจัดทำสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (โควิด-19) [ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14:55:10 ]
211. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) [ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10:50:02 ]
210. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 02 มกราคม 2563 เวลา 16:24:55 ]
209. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โดยจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวนภาพโปสเตอร์ ประจำปี 2563 [ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 23:46:05 ]
208. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:55:35 ]
207. [สรุปรายปี] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:11:38 ]
206. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 02:47:25 ]
205. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ [ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:44:20 ]
204. โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 06:58:54 ]
203. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายชุมชนและพัดประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 03:53:25 ]
202. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 06:56:48 ]
201. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 00:52:02 ]
200. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีคัดเลือก [ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 08:13:39 ]
199. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียด รูปแบบ และราคากลางการจัดจ้างทำหนังสือคู่มือดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี [ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 06:14:00 ]
198. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ [ 27 กันยายน 2562 เวลา 05:54:12 ]
197. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียด รูปแบบ และราคากลาง การจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายชุมชนและพัดให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขยะอันตราย [ 27 กันยายน 2562 เวลา 05:38:05 ]
196. โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายชุมชนและพัดให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขยะอันตราย [ 26 กันยายน 2562 เวลา 02:36:37 ]
 
 
ทั้งหมด 225 หัวข้อ
  1  23456...8 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]