หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
อัลบั้ม : ประชุมข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด :

 

ประชุมข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ได้พบปะพูดคุยร่วมกันกับข้าราชการระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้ชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกันเสนอแนวความคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายของคณะผู้บริหาร นำไปสู่ผลประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

อับเดทล่าสุด 22 มกราคม 2562 เวลา 16:23:31
 
อัลบั้ม : ประชุมข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]