หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
อัลบั้ม : จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
รายละเอียด :
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่

ในวันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนบ้านฝาง  ม.๓  ต.ตาแกะ  อ.ยะหริ่ง
 
          วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านฝาง ม.๓ ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ พร้อมนี้ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมและออกหน่วยให้บริการ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และทีมงานได้พบปะ ตรวจเยี่ยม รับฟังสภาพปัญหา ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และนอนพักแรมในพื้นที่ ตลอดจนได้ร่วมกันทำกิจกรรมกับพีน้องประชาชนล่วงหน้าก่อนที่จะมีพิธีเปิดโครงการในวันรุ่งขึ้น เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น
          ภายในงาน มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน  การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถุงยังชีพ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ นิทรรศการในความรู้ การจำหน่ายสินค้า OTOP การจับสลากหางบัตรชิงของรางวัล
 

 

อับเดทล่าสุด 24 มกราคม 2562 เวลา 10:51:38
 
อัลบั้ม : จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]