หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
 
อัลบั้ม : จังหวัดปัตตานี จัดพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงพลังความพร้อมเพรียง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกำลังพล
รายละเอียด :

จังหวัดปัตตานี จัดพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงพลังความพร้อมเพรียงเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกำลังพล

----------------------------------------------

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๓ ที่ลานอเนกประสงค์สวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ / ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หน่วยกำลังพลทหาร กำลังพลตำรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ของจังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมพิธีชุมนุม จำนวน ๑๗ กองร้อย ร่วมทำพิธีสวนสนามและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๙๙๗ เพื่อแสดงถึงพลังความพร้อมเพรียง ความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความกล้าหาญเสียสละ ในการต่อสู้กับผู้ที่คิดร้ายต่อประเทศชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน

 
ในการนี้ ได้มีการแสดงของกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จนบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ อันควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ จำนวน ๒๘ ราย พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม และด้านการพัฒนา จำนวน ๔ นาย และมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่กำลังศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน ๔๗ ราย
 
อับเดทล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:52:05
 
อัลบั้ม : จังหวัดปัตตานี จัดพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงพลังความพร้อมเพรียง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกำลังพล
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]