หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

--------------------------------------------------------------

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการ ๑๘๕ คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ข้อคิด และความรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานในองค์กร และดำรงชีวิต ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสริมสร้างสังคมแห่งความดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศขาติ ต่อไป

อับเดทล่าสุด 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:24:07
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]