หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
 
อัลบั้ม : โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
รายละเอียด :

 

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี

-------------------------------------------------------------------------------------

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 
          ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สุจริต หมั่นทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายนั่นคือการบริการประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวคิดและหลักการที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
 
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:35:47
 
อัลบั้ม : โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]