หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
 
อัลบั้ม : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 2563
รายละเอียด :
 
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดหลักสูตร รูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการดำเนินงาน และตรงกับความต้องการของผู้สูงวัยในจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดปัตตานี และประธานผู้สูงอายุของแต่ละอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:57:40
 
อัลบั้ม : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 2563
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]