หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
     
  หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะฯ ในพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะฯ
ในพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด

 

อับเดทล่าสุด 10 เมษายน 2562 เวลา 15:53:56

เอกสารดาวน์โหลด: 1554886436_300.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]