หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
     
  หัวข้อ: ร่วมกิจกรรมในการส่งประกวด "คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ร่วมกิจกรรมในการส่งประกวด
"คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

               ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งประกวด "คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดได้ท่านละไม่เกิน 2 คำขวัญ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 เพื่อชิงเงินรางวัลและเสื้อที่ระลึกเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

              โดยสามารถส่งขคำขวัญได้ทาง ...
              1. แบบฟอร์มออนไลน์ ( https://qrgo.page.link/ZWKUA )
              2. Email : pattanipao@gmail.com
              3. Facebook Fanpage : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
              4. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อบจ.ปัตตานี

              ( หมายเหตุ : ข้อ 2 - 4 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้)
 
              ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริงตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะรวบรวมข้อมูลนำไปพิจารณาคัดเลือกโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นต่อไป
 
 

อับเดทล่าสุด 15 มิถุนายน 2563 เวลา 07:44:22

เอกสารดาวน์โหลด: 1592183355_8640.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]