หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
     
  หัวข้อ: คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ 1397/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ 1397/2563

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

อับเดทล่าสุด 02 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05:06

เอกสารดาวน์โหลด: 1601607906_1686.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]